PenTec BV

Edisonweg 7
3442 AC Woerden

Postbus 118
3420 DC Oudewater
Nederland

E-mail info@pentecbv.nl
Tel. +31(0)182 50 31 00
Fax. +31(0)182 50 34 20

Disclaimer

De informatie op deze site dient alleen te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

Hoewel PenTec Snelrewaard bv zich inspant om gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van gegevens niet worden gegarandeerd. PenTec Snelrewaard bv aanvaardt daarmee geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

PenTec Snelrewaard bv behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. Informatie afkomstig van deze website mag u niet veranderen.

PenTec Snelrewaard bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website en garandeert bovendien niet dat deze website noch de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen.

Website en inhoud van de website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn intellectuele eigendomsrechten op teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van PenTec Snelrewaard bv.

Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van PenTec Snelrewaard.

Op gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing.