Heat Box

De afleverset wordt toegepast in collectieve warmtedistributiesystemen. Deze afleverset is geschikt voor het bereiden van warm tapwater. Het water van de verschillende installaties waarop de warmte afleverset wordt aangesloten, dient te voldoen aan de waterkwaliteiten zoals vermeld in document 53261 “Requirements on water quality for Heat Interface Units for District Heating systems”.