Thermische Spuikraan

Ketels gestookt met vaste brandstoffen moeten volgens voorschrift  voorzien zijn van een thermische beveiliging. Deze thermische beveiliging (de DUCO TSK) loost bij het bereiken van een temperatuur van 95.C heet water (ter beveiliging). De thermische beveiliging ( TSK ) dient NIET als vervanging van het vereiste veiligheidsventiel (noodzakelijk bij een gesloten cv-installatie).