Open verdeler

Open verdeler worden toegepast in verwarmingsinstallaties wanneer gebruik wordt gemaakt van meerdere, kleine ketels in plaats van één grote ketel. We noemen dit een cascade-opstelling. Binnen deze opstelling zijn meerdere ketels parallel geschakeld. Om een hydraulische verbinding te verkrijgen tussen het ketelcircuit (primaire systeem) en het installatie-circuit (secundaire systeem) plaatst men een open verdeler. Op deze wijze werkt elke ketel op de bij de belasting behorende massastroom terwijl de installatie- en ketelpompen onafhankelijk van elkaar functioneren.